موسسه تحقیقات آب

استان هرمزگان

پیگیری تأسیس مرکز تحقیقات سامانه‌های نمک‌زدایی و آب‌های غیرمتعارف

مرکز تحقیقات آب و فاضلاب موسسه تحقیقات آب در سال جدید و در راستای اجرایی نمودن نقشه راه‌هایی که تدوین آن را به عهده داشته است، تأسیس مرکز تحقیقات سامانه¬های نمک‌زدایی و آب‌های غیرمتعارف را در دستور کار دارد.

اسکرول به بالا