احتمال وقوع سیل در کدام حوضه‌های آبریز وجود دارد؟

حوضه‌های آبریزی را که احتمال وقوع سیل در آنها تا روز چهارشنبه (پانزدهم دی‌ماه) وجود دارد اعلام شد.