گفتگوی اختصاصی دکتر محمدرضا کاویانپور رئیس موسسه تحقیقات آب با خبرگزاری فارس

تغییر الگوی توزیع بارش کشور در ۲۰ سال آینده/دو دهه پیش‌ رو در ایران افزایش دما خواهیم داشت