انتصاب سرپرست جدید روابط عمومی و امور فرهنگی

طی حکمی از سوی دکتر محمدرضا کاویانپور رئیس موسسه تحقیقات آب، نصیر حسنی خوشبخت به‌عنوان “سرپرست روابط عمومی و امور فرهنگی” منصوب شد.