انتخاب سامانه تیکه نگاری صوتی دریایی از میان ۲۰۰۰ محصول فناور کشور

سامانه تیکه نگاری صوتی دریایی که توسط شرکت دانش‌بنیان سنج آب فناوری خلیج‌فارس و با حمایت موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو طراحی و تولید شده است در رقابت با ۲۰۰۰ محصول فناور کشور در زمره ۲۳ فناوری برتر کل کشور انتخاب شد.