انتصاب مدیر جدید پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، در نشست مدیران موسسه که روز چهارشنبه مورخ ۱۲ بهمن برگزار شد، طی حکمی از سوی «محمدرضا کاویانپور»، محمدجواد زارعیان به‌عنوان مدیر پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب منصوب شد.