موسسه تحقیقات آب

انجمن آب و فاضلاب ایران

نشست تخصصی مجازی

📣انجمن آب و فاضلاب ایران با همکاری دانشکده محیط‌زیست دانشگاه تهران برگزار می‌کند: 🌐اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت 🔴نشست تخصصی شماره یک: ✅نمکزدایی آبهای شور و بازیافت آب بعنوان منابع راهبردی در مقابله با تنش آبی کشور: از واقعیت تا حقیقت …

نشست تخصصی مجازی ادامه مطلب >

اسکرول به بالا