گزارش تصویری/بازدید دانشجویان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران از موسسه تحقیقات آب

دانشجویان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران طی بازدیدی از موسسه تحقیقات آب با توانایی‌ها و پروژه‌های فعال این موسسه آشنا شدند.