گزارش تصویری/بازدید مدیران ارشد شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) از موسسه تحقیقات آب