وبینار علمی

🔴سخنرانی علمی با موضوع: ✅ تحلیلی بر سیاست‌گذاری آب پس از انقلاب اسلامی ایران 👤سخنران: دکتر مهشید طالبی کارشناس پژوهشی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو 📆روز دوشنبه: چهاردهم تیرماه ۱۴۰۰ ⏰ساعت ۱۰ 🌐برگزاری در بستر نرم‌افزار Adobe Connect 🔗لینک شرکت در سخنرانی: http://lms.wri.ac.ir/p14000414 @WaterResearchInstitute💧🇮🇷💧 #پژوهش_آب_ایران_پایدار 🌐