امضای تفاهم‌نامه‌های مدیریت پساب شور با استفاده از روش تخلیه صفر در استان البرز و تهیه نقشه‌های کاربری اراضی استان یزد

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه مدیریت پساب شور به روش تخلیه صفر میان موسسه تحقیقات آب به‌عنوان واحد فناور، شرکت آب منطقه‌ای البرز به‌عنوان کارفرما و دبیرخانه تستا به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال در روز دوشنبه مورخ ۲۱ آذرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی و در حاشیه برگزاری نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایران (تستا) امضا شد.