امضای تفاهم‌نامه همکاری میان موسسه تحقیقات و حوضه آبریز رودخانه اترک و حوضه‌های شمالی

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، نظر به ظرفیت‌های علمی و تخصصی موسسه تحقیقات آب و مراکز تابعه، بطور خاص مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر و به منظور همکاری در راستای برطرف نمودن پایدار مسائل و موضوعات مرتبط با آب، دریا و سواحل در حوزه مدیریتی حوضه آبریز رودخانه اترک و حوضه‌های شمالی و بهره‌مندی توأمان از توانایی‌های علمی، تحقیقاتی و فناوری موسسه، تفاهم‌نامه همکاری میان موسسه تحقیقات و حوزه آبریز رودخانه اترک و حوضه‌های شمالی امضا شد.