انعقاد تفاهم‌نامه میان موسسه تحقیقات آب و مرکز مدیریت منطقه‌ای آب شهری

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، در جلسه انعقاد تفاهم‌نامه میان موسسه تحقیقات آب و مرکز مدیریت منطقه‌ای آب شهری، «محمدرضا کاویانپور» رئیس موسسه تحقیقات آب ضمن خوش‌آمد گویی و تبریک به محمد حاج‌رسولیها برای انتخاب به‌عنوان سرپرست مرکز مدیریت منطقه‌ای آب شهری، انعقاد تفاهم‌نامه را در راستای استفاده از ظرفیت‌های مؤسسه برای توسعه تحقیقات کاربردی مدنظر مرکز و گسترش فعالیت‌های بین‌المللی موسسه دانست.