تقدیر از پزشک معتمد موسسه تحقیقات آب

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، در حاشیه برگزاری کمیته ایمنی و بهداشت (HSE) موسسه و به مناسبت روز پزشک، از دکتر جواد رزاقی پزشک موسسه تقدیر به عمل آمد.