مراسم تودیع و معارفه مدیر امور اداری موسسه تحقیقات آب برگزار شد

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، در ابتدای این جلسه که روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه سال جاری برگزار شد، “محمدرضا کاویانپور” با اشاره به حجم و فشار کاری در مدیریت امور اداری گفت: با توجه به نیاز به انسجام در امور این بخش به ویژه در حوزه منابع انسانی، پس از بررسی و تبادل‌نظر با مدیر امور اداری سابق و جدید، تصمیم بر آن شد تا در ادامه راه از ظرفیت‌های مهندس اکبریان بهره‌مند شویم.