وبینار علمی

سخنرانی علمی با موضوع: مطالعات مدل فیزیکی (هیدرولیکی) سرریز نیلوفری سد هراز سخنران: مهندس رضا روشن کارشناسی پژوهشی گروه سازه‌های هیدرولیکی پژوهشکده مهندسی هیدرولیک و محیط‌های آبی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو روز دوشنبه: بیست‌وسوم فروردین‌ماه ۱۴۰۰ ـ ساعت ۱۰ برگزاری در بستر نرم‌افزار Adobe Connect لینک شرکت در سخنرانی: http://lms.wri.ac.ir/p14000123