پایان بارش‌های ۲۰۰ میلی‌متری/حداکثر بارش هفته آینده ۷۶.۸ میلی‌متر است

وضعیت بارش‌های کشور در این هفته و هفته منتهی به ۱۵ بهمن به‌گونه‌ای است که از شدت بارش‌ها کاسته شده و طی این مدت بارش ۲۰۰ میلی‌متری نخواهیم داشت و بالاترین میزان بارشی که در هفته منتهی به پانزدهم بهمن رخ خواهد داد ۷۶.۸ میلی‌متر در حوضه آبریز دریای عمان و خلیج‌فارس خواهد بود.