امضای تفاهم‌نامه همکاری میان موسسه تحقیقات آب و مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو

تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز تحقیقات آب و فاضلاب موسسه تحقیقات آب و مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو امضا شد.