وضعیت بارشی حوضه‌های آبریز درجه ۳ تا روز سه‌شنبه چگونه است؟

براساس پیش‌بینی موسسه تحقیقات آب حوضه‌های آبریز جنوب شرق، جنوب و جنوب غرب کشور در حوضه‌های آبریز درجه سه شاهد بارش خواهند بود که به تدریج از میزان بارش‌ها در این حوضه‌ها کاسته می‌شود.