بارش ۲۰۰ میلی‌متری تنها در پنج حوضه آبریز درجه سه تا ۲۸ دی‌ماه خواهیم داشت

بارش‌های ۲۰۰ میلی‌متری تنها در پنج حوضه آبریز درجه سه کشور آن‌هم در روز شنبه ۲۵ دی‌ماه رخ خواهد داد و پس‌ازآن بارش‌ها کم و کمتر خواهند شد.