وبینار علمی

🔴سخنرانی علمی با موضوع: ✅مدل‌سازی آزمایشگاهی بررسی تغییرات بستر در اثر اندرکنش موج و سازه‌های مبدل انرژی نوسانی 👤سخنران: مهندس امیدرضا طاهری دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر 📆زمان برگزاری: روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه ۱۴۰۰ ⏰ساعت ۱۰ 🌐برگزاری در بستر نرم‌افزار Adobe Connect 🔗لینک شرکت در سخنرانی: http://lms.wri.ac.ir/p14001216     @WaterResearchInstitute💧🇮🇷💧 #پژوهش_آب_ایران_پایدار🇮🇷 🌐