انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان موسسه تحقیقات آب و دانشگاه کردستان

تفاهم‌نامه همکاری میان موسسه تحقیقات آب و دانشگاه کردستان منعقد شد.