همایش پیاده‌روی یادبود دهه مبارک فجر

همایش پیاده‌روی یادبود دهه مبارک فجر در موسسه تحقیقات آب برگزار شد.