وبینار علمی

🔴سخنرانی علمی با موضوع: ✅ بررسی چگونگی استخراج و تحلیل داده‌های مدل‌های جهانی تغییر اقلیم 👤سخنران: دکتر ثمین انصاری کارشناس پژوهشی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو 📆روز دوشنبه: سیزدهم ادیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ ⏰ساعت ۱۰ 🌐برگزاری در بستر نرم‌افزار Adobe Connect 🔗لینک شرکت در سخنرانی: http://lms.wri.ac.ir/p14000213