وبینار علمی

🔴سخنرانی علمی با موضوع: ✅مبانی و کاربرد ایزوتوپ‌های پایدار و رادیواکتیو در منابع آب 👤سخنران: دکتر محمد میرزاوند کارشناس پژوهشی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو 📆روز دوشنبه: هفتم تیرماه ۱۴۰۰ ⏰ساعت ۱۰ 🌐برگزاری در بستر نرم‌افزار  Adobe Connect 🔗لینک شرکت در سخنرانی: http://lms.wri.ac.ir/p14000407 @WaterResearchInstitute 💧🇮🇷💧 #پژوهش_آب_ایران_پایدار 🌐