وبینار علمی

سخنرانی علمی با موضوع: علوم اجتماعی آب، ابعاد، حوزه‌ها و روش‌ها سخنران: دکتر مشهید طالبی کارشناس پژوهشی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو روز دوشنبه: بیستم ادیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ برگزاری در بستر نرم‌افزار Adobe Connect لینک شرکت در سخنرانی: http://lms.wri.ac.ir/p14000220