کارگاه آموزشی

🔴کارگاه آموزشی با موضوع: ✅ شدت آسیب‌پذیری فیزیکی دلتای رودخانه سفیدرود در مقابل نوسانات سطح تراز آب دریای خزر 👤سخنران: دکتر همایون خوشروان عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو 📆روز چهارشنبه: بیست‌وششم خردادماه ۱۴۰۰ ⏰ساعت ۹ تا ۱۲ 🌐برگزاری در بستر نرم‌افزار  Adobe Connect 🔗لینک شرکت در سخنرانی: http://lms.wri.ac.ir/s14000326 @WaterResearchInstitute 💧🇮🇷💧 #پژوهش_آب_ایران_پایدار 🌐