برگزاری دیدار نوروزی در موسسه تحقیقات آب

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، این دیدار با حضور دکتر محمدرضا کاویانپور و همکاران موسسه در روز شنبه چهاردهم فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ با رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام پذیرفت.