روند تبخیر آب در حوضه‌های آبریز هفته آینده افزایش می‌یابد

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، در هفته جاری وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر به‌جز بخش‌هایی از شمال و شمال غرب کشور، در سایر مناطق کاهشی و نسبت به هفته گذشته برای مناطق واقع در سواحل دریای خزر و شرق تا جنوب شرق افزایشی و برای سایر مناطق کشور به‌صورت پراکنده کاهشی خواهد بود.