تغییر مکانی و زمانی بارش‌ها، مشکلات آبی را ایجاد کرده است

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، محمدرضا کاویان‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: هر هفته گزارش میزان بارش‌ها و آورد مخازن سدها ارائه می‌شود که بر این اساس سال گذشته حجم مخازن سدها اندکی بیش از ۲۸ میلیارد مترمکعب بوده است.