حوضه آبریز دریای خزر این هفته ۱۲۸ میلی‌متر بارندگی خواهد داشت

میزان بارش‌های این هفته حوضه آبریز دریای خزر به ۱۲۸ میلی‌متر خواهد رسید که بالاترین میزان بارش در حوضه‌های آبریز کشور است.