موسسه تحقیقات آب

ساتکاب

موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو محل تاسیس کارخانه نوآوری آب و آبفا

در بازدید مدیرعامل شرکت تهیه و ساخت کالای آب و برق (ساتکاب) از موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، محورهای همکاری ساتکاب با موسسه راجع به راه اندازی کارخانه نوآوری آب و آبفا مورد بررسی قرار گرفت.

اسکرول به بالا