یادداشت؛ استفاده از چارچوب‌های فلزی آلی در فیلتراسیون غشایی به‌عنوان روشی جدید در نمک‌زدایی از آب

دسترسی به آب آشامیدنی پاک و سالم ضرورتی است که به شکل نگران‌کننده‌ای در بسیاری از مناطق جهان برآورده نمی‌شود. در یک پژوهش جدید از ماده‌ای به نام چارچوب فلزی آلی (Metal Organic Framework) برای فیلتر کردن آلاینده‌ها از آب دریا استفاده شده است.