پیام نوروزی رئیس موسسه تحقیقات آب

همکاران گرامی؛ نوروز مبارک و محنا فرا می‌رسد و دامان طبیعت را به سان رستاخیزی عظیم دستخوش دگرگونی می‌سازد. ذرات عالم در قدوم بهار نو می‌شوند و در این نو شدن عالم جان می‌گیرد. در ضمیر اهل معنا و بصیرت، هر روزنه و هر قطره و هر ذره درس توحید است و آینه‌ای بر صفات …

پیام نوروزی رئیس موسسه تحقیقات آب ادامه مطلب >