برگزاری نشست مشترک مدیران موسسه تحقیقات آب با مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت نیرو

نشست مشترک مدیران موسسه تحقیقات آب با مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت نیرو برگزار شد.