وبینار علمی

پیل سوختی میکروبی به‌عنوان یک راه‌حل پایدار برای تصفیه فاضلاب؛ از تحقیق تا کاربرد 🔴سخنرانی علمی با موضوع: ✅پیل سوختی میکروبی به‌عنوان یک راه‌حل پایدار برای تصفیه فاضلاب؛ از تحقیق تا کاربرد 👤سخنران: دکتر علیرضا ولیپور مرندی کارشناس پژوهشی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو 📆زمان برگزاری: پنجشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۱ ⏰ساعت ۱۶ تا ۱۸ 🔴برای …

وبینار علمی ادامه مطلب >