موسسه تحقیقات آب

سخنرانی علمی

وبینار علمی

🔴سخنرانی علمی با موضوع: ✅ بررسی چگونگی استخراج و تحلیل داده‌های مدل‌های جهانی تغییر اقلیم 👤سخنران: دکتر ثمین انصاری کارشناس پژوهشی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو 📆روز دوشنبه: سیزدهم ادیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ ⏰ساعت ۱۰ 🌐برگزاری در بستر نرم‌افزار Adobe Connect 🔗لینک شرکت در سخنرانی: http://lms.wri.ac.ir/p14000213

وبینار علمی

🔴سخنرانی علمی با موضوع: ✅ بررسی روند تغییرات درازمدت متغیرهای ضریب رسوبدهی و آبدهی رودخانه‏های مهم منتهی به سواحل جنوبی دریای خزر 👤سخنران: سمیه روحانی‌زاده کارشناس پژوهشی مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو 📆روز دوشنبه: ششم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ ⏰ساعت ۱۰ 🌐برگزاری در بستر نرم‌افزار Adobe Connect 🔗لینک شرکت در …

وبینار علمی ادامه مطلب >

وبینار علمی

سخنرانی علمی با موضوع: پایش فرونشست دشت‌های کشور با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای راداری و تکنیک‌های تداخل‌سنجی سخنران: دکتر نعمت‌اله کریمی عضو هیات علمی و مدیر گروه فن‌آوری‌های نوین ارزیابی منابع آب پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو روز دوشنبه: سی‌ام فروردین‌ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ برگزاری در بستر نرم‌افزار  Adobe …

وبینار علمی ادامه مطلب >

وبینار علمی

سخنرانی علمی با موضوع: مطالعات مدل فیزیکی (هیدرولیکی) سرریز نیلوفری سد هراز سخنران: مهندس رضا روشن کارشناسی پژوهشی گروه سازه‌های هیدرولیکی پژوهشکده مهندسی هیدرولیک و محیط‌های آبی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو روز دوشنبه: بیست‌وسوم فروردین‌ماه ۱۴۰۰ ـ ساعت ۱۰ برگزاری در بستر نرم‌افزار Adobe Connect لینک شرکت در سخنرانی: http://lms.wri.ac.ir/p14000123

وبینار علمی

سخنرانی علمی با موضوع: مطالعات مدل فیزیکی سیستم تخلیه‌کننده عمقی سدمارون (علاج‌بخشی) سخنران: مهندس رضا روشن کارشناسی پژوهشی گروه سازه‌های هیدرولیکی پژوهشکده مهندسی هیدرولیک و محیط‌های آبی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو دوشنبه چهارم اسفند‌ماه ۱۳۹۹ ـ ساعت ۱۰ برگزاری در بستر نرم‌افزار  Adobe Connect لینک شرکت در سخنرانی: http://lms.wri.ac.ir/p13991204

وبینار علمی

سخنرانی علمی با موضوع: معرفی روش‌های پیش‌بینی میان‌مدت جریان ورودی به سدها (مطالعه موردی سدهای بوکان، طالقان و مهاباد) سخنران: مهندس حسین دهبان و مهندس مهدی عباسی کارشناسان پژوهشی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو روز دوشنبه بیستم بهمن‌ماه ۱۳۹۹ـ ساعت ۱۰ برگزاری در بستر نرم‌افزار Adobe Connect لینک شرکت در …

وبینار علمی ادامه مطلب >

اسکرول به بالا