وبینار علمی

سخنرانی علمی موسسه تحقیقات آب با موضوع: معرفی سامانه پایش و پیش‌بینی سیلاب موسسه تحقیقات آب سخنران: مهندس سمیه ایمانی؛ کارشناسی پژوهشی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو روز دوشنبه: ششم بهمن‌ماه ۱۳۹۹ ـ ساعت ۱۰ برگزاری در بستر نرم‌افزار Adobe Connect لینک شرکت در سخنرانی http://lms.wri.ac.ir/p13991106