توسعه سطح همکاری‌های موسسه تحقیقات آب با صنعت

نشست مشترکی باهدف ارتقاء سطح همکاری‌های مرکز تحقیقات آب و فاضلاب موسسه تحقیقات آب با شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳ تهران با حضور مدیرعامل، معاون برنامه¬ریزی و منابع انسانی و چند تن از همکاران حوزه تحقیقات این شرکت در موسسه تحقیقات آب برگزار شد.