پیش‌بینی بارش در شمال، شمال غرب و غرب کشور در هفته منتهی به ۲۸ آبان

موسسه تحقیقات آب، پیش‌بینی بارش در شمال، شمال غرب و غرب کشور در هفته منتهی به ۲۸ آبان را اعلام کرد.