انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز تحقیقات آب و فاضلاب موسسه تحقیقات آب و مجتمع آموزشی و پژوهشی تهران

تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز تحقیقات آب و فاضلاب و مجتمع آموزشی و پژوهشی تهران منعقد شد.