یادداشت؛ توسعه زیست‌فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان

عباس اکبرزاده، مدیر مرکز تحقیقات آب و فاضلاب در موسسه تحقیقات آب