مبادله تفاهم‌نامه همکاری میان موسسه تحقیقات آب و فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی

تفاهم‌نامه همکاری میان موسسه تحقیقات آب و فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی مبادله شد.