فراخوان

فراخوان

🔴فراخوان: ✅دعوت به همکاری 🌐موسسه تحقیقات آب برای انجام یک پروژه از یک نیروی متخصص به‌صورت تمام وقت و با شرایط زیر دعوت به همکاری به‌عمل می‌آورد: ۱. دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته مرتبط با مهندسی نرم‌افزار ۲. تسلط کافی به: HTML, CSS(Bootstrap), JavaScript (JQuery), C# (MVC, Web API), SQL Server, Python …

فراخوان Read More »

فراخوان

راهنمای ارسال پیشنهادات پروژه‌های تحقیقاتی موسسه تحقیقات آب جدول شماره یک پیوست ۱-۱ پیوست ۱-۲ پیوست ۱-۳ پیوست ۱-۴ پیوست ۱-۵ پیوست ۱-۶ پیوست ۱-۷ پیوست ۱-۸ پیوست ۱-۹ پیوست ۱-۱۰ پیوست شماره دو

اسکرول به بالا