فراخون ملّی

وزارت نیرو به‌واسطه ارائه خدمات آب و برق، با عموم مردم در ارتباط است. همچنین سیاست‌های دولت مردمی و نیز تاکیدات وزیر نیرو مبنی بر “تحول در نحوه تکریم و ارتباط با مردم” ضرورت توجه بیش‌ازپیش به این مهم را خاطرنشان می‌نماید.