قیمت محصولات بر پایه فناوری زیستی ارزان است

مدیر مرکز تحقیقات آب و فاضلاب موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو به یکی از مهم ترین ویژگی‌های فناوری‌های زیستی اشاره و بیان کرد: تولید محصولات بر پایه فناوری‌های زیستی معمولاً قیمت بسیار پایینی دارد.