وبینار علمی

سخنرانی علمی با موضوع: مطالعات مدل فیزیکی سیستم تخلیه‌کننده عمقی سدمارون (علاج‌بخشی) سخنران: مهندس رضا روشن کارشناسی پژوهشی گروه سازه‌های هیدرولیکی پژوهشکده مهندسی هیدرولیک و محیط‌های آبی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو دوشنبه چهارم اسفند‌ماه ۱۳۹۹ ـ ساعت ۱۰ برگزاری در بستر نرم‌افزار  Adobe Connect لینک شرکت در سخنرانی: http://lms.wri.ac.ir/p13991204