بازدید وزیر منابع آب و انرژی تاجیکستان از موسسه تحقیقات آب

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، روز پنجشنبه چهارم اسفندماه سال جاری و در حاشیه برگزاری سیزدهمین اجلاس مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری (تحت پوشش یونسکو)، «دلیر جمعه» وزیر منابع آب و انرژی تاجیکستان از آزمایشگاه‌ها و مدل‌های هیدرولیکی موسسه تحقیقات آب بازدید کرد.