دورهمی بسیجیان موسسه تحقیقات آب

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، بسیجیان پایگاه ثارالله در هفته بسیج، دورهمی برگزار کردند.