تداوم روند افزایشی تبخیر آب در برخی حوضه‌های آبریز کشور

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته اول، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در کل کشور به‌صورت پراکنده کاهشی پیش‌بینی می‌شود و نسبت به هفته گذشته به‌صورت پراکنده در نیمه جنوبی کشور افزایشی و در جنوب شرق کشور کاهشی خواهد بود.